GALÉRIA FOTOGRAFIÍ


Výber šk. roku.


Záver školského roka 2017/2018

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Slovenský deň

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Environmentálna vychádzka

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Škola v prírode Čertov

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Čítanie s rodičmi v 1.C

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


MDD v Schloss Hofe

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Škola v prírode Tesáre

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Vyhodnotenie jarného zberu papiera

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Plavecký kurz

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Deň matiek

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Noc v škole

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Slávik Slovenska

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Deň Zeme v ŠKD

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Deň Zeme

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Čítame knihy

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Zápis do 1. ročníka

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Marec , mesiac knihy

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Otvorená hodina pre predškolákov

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Vítanie jari

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Výchovný koncert Bastien a Bastienka

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Hodina vlastivedy s pani Betkou

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Čítame si v ŠKD

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Karneval

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Tešíme sa zo snehu

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Téma "Záchranárik" v 1. ročníku

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Polročné hodnotenie

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Šaliansky Maťko - školu reprezentovala žiačka IV. A triedy Nicole Psársky

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Úspešní riešitelia súťaže Všetkovedko

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Vianočná besiedka

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Mikuláš

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Vianočné trhy

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Vyhodnotenie zberu papiera

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Informatická súťaž iBobor

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


S redaktorom rádia Regina na Žilípe

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Vystúpenie tanečného súboru "Margaréta"

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Deti z krúžku šikovné ručičky podporili dobrú vec.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Výchovný koncert k téme,, Aj zvieratá sú živé bytosti"

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Moja obec Malinovo

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Altánok na Višňovej

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Záložka spája školy

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Projekt - Slnečná sústava, IV.A

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Stretnutie ježibáb

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Súťaž v aranžovaní

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Návšteva výstavy v SOŠ záhradníckej v Malinove

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Výchovný koncert k téme finančnej gramotnosti

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Ovocno-zeleninový týždeň

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Jesenná streda

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Tvoríme a maľujeme v 1. triede

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Európsky deň jazykov v ŠKD

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Európsky deň jazykov

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Výlet loďou

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Enviromentálna vychádzka

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Začiatok školského roka 2017/2018

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola, 1 - 4. ročník, Školská 11, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,

Rank SKPodpor!  |  Google PageRank

Čo Vám ponúkame ? Školu otvorenú širokej verejnosti, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „Naše srdce patrí deťom“. Priateľské, útulné a bezstresové rodinné prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s maximálnym počtom žiakov 15 - 20. V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie. Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia. O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,15 do 17,00 hod podľa vašich požiadaviek. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“. Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie a škola hrou). Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka. Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (2 samostatné počítačové učebne, jedna kmeňová trieda s 5 počítačmi, 2 triedy s dataprojektorom, 1 trieda s interaktívnou tabuľou, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy). Škola vybavená novým moderným školským nábytkom. Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít. Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky Minihádzaná, Šikovníček, Nemecký jazyk, Mladí vedci, Hravá Taliančina i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove. Rôzne školské akcie a výlety v spolupráci s rodičmi: Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Deň starých rodičov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, zber papiera, Vianočná besiedka, Deň detí, oslava Dňa rodiny, a pod. Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Svetový deň jazykov, čitateľská gramotnosť a pod. Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov. Škola získala grant v projekte Zelená škola, ktorý využila na vybudovanie školského jazierka a bylinkovej špirály. Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy. Úzka spolupráca školy s Materskou školou v Malináčik, s obcou a s organizáciami v obci. Šikovné a talentované detí sa umiestňujú v okresných a krajských kolách súťaží a olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a spevu. V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy. Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola. Radi Vás privítame!