GALÉRIA FOTOGRAFIÍ


Výber šk. roku.


Záverečné vyhodnotenie v ŠKD

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Koniec školského roka 2016/2017

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Rozlúčka so štvrtákmi

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Cyklovýlet 2.B.

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Slovenský deň v ŠKD

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Slovenský deň

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Didaktické hry

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Beauty deň v ŠKD

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Filmové predstavenie

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Mažované čítanie - tretiaci čítajú prvákom

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Čitanie knihy " O chvížu sme doma, len si odskočíme do Afriky" s rodičmi v I.C

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


ŠVP piatok II.A, II.B

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


ŠVP štvrtok - II.A, II.B

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


ŠVP streda - II.A, II.B

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


ŠVP utorok - II.A, II.B

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


ŠVP pondelok - II. A, II. B

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


ŠVP piatok - III. A, IV. A

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


ŠVP štvrtok - III. A, IV. A

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


ŠVP streda - III. A, IV. A

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


ŠVP utorok - III. A, IV. A

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


ŠVP pondelok - III. A, IV. A

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


MDD

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


MDD v ŠKD

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Plavecký výcvik

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Okresné kolo súaže "Slávik Slovenka 2017"

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Vlastivedná exkurzia "Mária Terézia"

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Vyhodnotenie jarného zberu papiera

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Slávik Slovenska- školské kolo

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Divadelné predstavenie "O neposlušnej mamine"

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Deň Zeme v ŠKD

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Jarný zber papiera

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Deň Zeme

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Zápis do 1. ročníka

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Noc s knihou pod hlavou

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Vítanie jari v ŠKD

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Otvorená hodina pre predškolákov

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Športové popoludnie v ŠKD v 1. ročníku

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Výchovný koncert "Svetový deň vody"

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Aktivity v rámci čitatežskej gramotnosti v ŠKD

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Školské kolo recitačnej súaže Hviezdoslavov Kubín

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Premietanie v Tuli Cinema v Šamoríne

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Karneval

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Amos-výchovný koncert s názvom "Labyrint"

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Polročné vyhodnotenie

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Šaliansky Mako

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Čítanie s pánom Mrkvičkom

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Polročné športové popoludnie v ŠKD

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Vyrábame na vianočné trhy

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Módna prehliadka

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Clakson- hudobný koncert "Hudba spája"

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Martin na bielom koni

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Záložka do knihy spája školy

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Slávnostné otvorenie ZŠ Višňová

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Projekcia: "Priatelia vnútri žudského tela."

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Vyhodnotenie ovocno-zeleninového týždňa a zberu papiera

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Stretnutie ježibáb

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Výstava aranžérskych prác na SOŠ záhradníckej

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Hodina spoločného čítania na celej škole

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Jesenný zber papiera

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Súaž v aranžovaní

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Jesenná streda v ŠKD

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Ovocno-zeleninový týždeň

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Európsky deň jazykov

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Amos- výchovný koncert

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Environmentálna vychádzka na Žilip

. . . . pozrie si celú galériu . . . .


Začiatok školského roka 2016/2017

. . . . pozrie si celú galériu . . . .

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola, 1 - 4. ročník, Školská 11, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,

Rank SKPodpor!  |  Google PageRank

Čo Vám ponúkame ? Školu otvorenú širokej verejnosti, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „Naše srdce patrí deom“. Priatežské, útulné a bezstresové rodinné prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s maximálnym počtom žiakov 15 - 20. V našej škole každé diea zažije úspech a získa zdravé sebavedomie. Individuálny prístup k deom nadaným, ale aj k deom s poruchami učenia. O vaše diea sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,15 do 17,00 hod podža vašich požiadaviek. V rámci kontinuálneho vzdelávania učitežov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“. Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie a škola hrou). Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka. Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (2 samostatné počítačové učebne, jedna kmeňová trieda s 5 počítačmi, 2 triedy s dataprojektorom, 1 trieda s interaktívnou tabužou, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy). Škola vybavená novým moderným školským nábytkom. Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít. Možnos navštevova popoludní priamo v škole záujmové krúžky Minihádzaná, Šikovníček, Nemecký jazyk, Mladí vedci, Hravá Taliančina i krúžky v spolupráci s Centrom vožného času v Malinove. Rôzne školské akcie a výlety v spolupráci s rodičmi: Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Deň starých rodičov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, zber papiera, Vianočná besiedka, Deň detí, oslava Dňa rodiny, a pod. Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Svetový deň jazykov, čitatežská gramotnos a pod. Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov. Škola získala grant v projekte Zelená škola, ktorý využila na vybudovanie školského jazierka a bylinkovej špirály. Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy. Úzka spolupráca školy s Materskou školou v Malináčik, s obcou a s organizáciami v obci. Šikovné a talentované detí sa umiestňujú v okresných a krajských kolách súaží a olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a spevu. V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy. Veríme, že pri výbere školy pre Vaše diea sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deom ponúka naša škola. Radi Vás privítame!