GALÉRIA FOTOGRAFIÍ


Výber šk. roku.


Koniec školského roka v ŠKD

So školským rokom sa deti v ŠKD rozlúčili na školskom dvore. Rozlúčkové popoludnie bolo plné zábavy a detskej radosti. Nechýbal sprievod hudby, veselý tanec, netradičné hry a hlavne odmeny pre najúspešnejšie deti v hodnotiacej tabuľke. Napriek tomu, že bolo veľmi teplo, sme sa rozhodli na záver urobiť ešte jednu krásnu rozlúčku a spríjemnili sme si odchod na prázdniny spoločným letným tancom. Huráááá prázdniny!!!!

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Koniec školského roka

Ani sme sa nenazdali a opäť stojíme pred školou pekne oblečení s úsmevom na tvári a v očakávaní, že dostaneme odmenu za vynaložené úsilie, ktoré sme vložili do celého školského roka. Pani riaditeľka sa nám srdečne prihovorila a odovzdala odmeny pre šikovné deti, ktoré reprezentovali našu školu v rôznych súťažiach. Žiaci 4. ročníka sa s nami rozlúčili peknou piesňou a básničkou. Potom sme sa odobrali poslednýkrát do našich tried, kde sme si prevzali od pani učiteliek vysvedčenie. Teraz nás čakajú zaslúžené prázdniny. Vidíme sa opäť v septembri!

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Prezentácia 4.A "Ako ich nepoznáme"

Naši šikovní štvrtáci si na záver školského roka pripravili veľmi pekné prezentácie, v ktorých sa nám predstavili tak, ako ich my v škole nepoznáme. Pre mnohých to môže byť inšpirácia, ako tráviť voľný čas. Držíme im palce, aby v týchto záľubách i naďalej rozvíjali svoj talent a dosiahli tak úspechy, o ktorých sa tu v našej škole určite dozvieme. Budeme na nich právom hrdí, že chodili do Základnej školy v Malinove.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Didaktické hry

Ráno 24. júna sa chodbami školy ozývala siréna ohlasujúca požiar. Bolo cítiť i dym a všetci žiaci aj učitelia sa museli z budovy urýchlene evakuovať. Našťastie bol požiarny poplach len cvičný a evakuácia školy sa podarila v rekordnom čase. Po tomto zážitku sme sa v horúcom počasí presunuli do prírody, na Žilíp. Cestou sme si oživili dopravné predpisy, na náučnom chodníku sme spoznávali faunu a flóru Malého Dunaja, pozorovali sme vážky, žaby, motýle, jašteričky. V chládku stromov sme si zopakovali orientáciu v prírode podľa slnka, hviezd a machu. Vyskúšali sme si prácu s mapou a kompasom, odhadovali sme vzdialenosti, súťažili sme v hode granátom na cieľ. Precvičili sme si ošetrovanie a obväzovanie rán, rozprávali sme sa o liečivých bylinkách a jedovatých hubách. Najodvážnejší z nás si užívali krásny výhľad na okolie z rozhľadne Hniezdo. Po celý čas nám robila spoločnosť krásna labutia rodinka.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Škola v prírode

Aj tento rok sme spoznali v škole v prírode nových ľudí, nové prostredie a získali veľa nových zážitkov. O všetkom sme doma celé dni rozprávali. Dnes nám zostali len pekné spomienky a radosť z toho, že na budúci školský rok bude škola v prírode opäť. Bolo nám všetkým SUPER!!!

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Výlet - ZOO Bratislava

V čase, keď starší žiaci boli v škole v prírode, ich mladší kamaráti z prvých ročníkov navštívili zoologickú záhradu v Bratislave. Videli tam majestátne levy a tigre, hravé opice, bociany, ktoré všetkých návštevníkov zdravili klopkaním so zobákmi a veľa ďalších zaujímavých zvierat. Veľkým zážitkom bol pobyt v Dinoparku. Samozrejme, že pri prehliadke nesmelo chýbať ani 3D premietanie krátkeho filmu a fotenie sa s dinosaurami. Počasie bolo nádherné, a preto tento pekný výlet splnil očakávania všetkých žiakov.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Deň detí

Tento sviatok sa oslavuje v roku len jeden raz. Preto oslava musí byť poriadna a samozrejme, o vyučovaní nemôže byť ani reč. Počasie nám v tento deň naozaj prialo a mohli sme sa vonku venovať rôznym športovým aktivitám, súťažiam spolu s pani učiteľkami i vychovávateľkami. Naozaj si to každý z nás užil dosýta. Po dobrom obede sme dostali všetci ešte aj zmrzlinu, takže sme tento deň oslávili tak, ako sa na správne deti patrí - s chuťou a radosťou.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Plavecký kurz

Po úspešnom absolvovaní plaveckého kurzu v Aquaparku v Senci v minulom školskom roku sa žiaci tešili na výcvik aj tento rok. Pridali sa k nim aj niektorí prváci, aby tiež spolu s ostatnými zahájili plaveckú sezónu. Letné prázdniny sa nezadržateľne blížia, a preto treba plavecké štýly zdokonaliť. Počas celého týždňa všetci usilovne trénovali, aby si z tohto tréningu odniesli čo najviac poznatkov a skúseností. Určite ich využijú v horúcich letných dňoch strávených pri vode a bezpečne preplávajú dĺžky bazénov na kúpaliskách.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Výchovný koncert Margaréty

Kto by v našej obci nepoznal detský folklórny súbor Margaréta? Nám je známy predovšetkým tým, že v ňom účinkuje veľa žiakov našej školy. Preto sme sa s veľkou radosťou išli pozrieť na ich vystúpenie v rámci výchovného koncertu, ktorý si špeciálne pre nás pripravili. A bolo sa na čo pozerať! Profesionálne výkony tanečníkov nás natoľko uchvátili, že v závere ich vystúpenia si zaspievala a zatancovala celá škola. Tešíme sa, že folklórne tradície našej obce nezanikli a majú pokračovanie vďaka mládeži, ktorá nadšene spieva a tancuje na "ľudovú nôtu". Želáme im veľa tvorivých úspechov.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Deň Zeme v ŠKD

Aby sme vzbudili u našich žiakov väčší záujem o prírodu a jej ochranu, pripravili sme si v jednotlivých oddeleniach ŠKD v rámci projektového Dňa Zeme rôzne zaujímavé ekohry podporujúce ekologické povedomie žiakov. V oddeleniach robili deti dramatizáciu, hľadali súvislosti v potravinovom reťazci a tiež si zahrali online hry cez internet, pri ktorých si aj zasúťažili. Starší žiaci vytvorili priam majstrovské diela z odpadového materiálu. Mnohých bolo vidieť strihať, čistiť a kypriť v bylinkovej špirále a ďalší sa venovali témam v súvislosti s projektom "Zelená škola". Okrem toho, že sme sa všetci spolu dobre zabávali, odviedli sme aj kus roboty pri úprave nášho pekného okolia v škole.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Školské kolo "Slávik Slovenska 2016"

V stredu 4. mája sme si veselo zaspievali a zasúťažili v speváckej súťaži Slávik Slovenska 2016. Súťažiaci sa nám predstavili s dvomi ľudovými piesňami podľa vlastného výberu. Súťažili v dvoch kategóriách. Najlepší speváci za svoje výkony získali pekné ceny. Netešili sa však len účinkujúci, ale i my v hľadisku. V dobrej nálade sme si na záver spravili malý spevácky koncert. Veď u nás v škole spievame všetci veľmi radi.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Divadelné predstavenie "Koza rohatá"

Dňa 2. 5. sme boli na divadelnom predstavení rozprávky „Koza rohatá“ v modernejšom prevedení. Zvieratká si spolu pekne nažívali na gazdovskom dvore, ale medzi nimi bolo jedno zvieratko, ktorému sa nič nechcelo robiť. Bola to Koza rohatá. Bola veľmi lenivá a chcela sa len opaľovať. Dokonca bola natoľko drzá, že sa udomácnila v líškinom domčeku. Predstavenie bolo obohatené peknými pesničkami a vtipnými scénkami. Veľa sme sa nasmiali a vďaka malému, odvážnemu ježkovi sa líška vrátila domov. Predstavenie sa nám veľmi páčilo. Prežívali sme príbehy lesných zvieratiek a poučili sme sa, že nie vždy ten väčší býva silnejší a vyhráva. Vždy to chce len mať odvahu.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Environmentálne činnosti s predškolákmi

Dňa 27. apríla sme si pripomenuli Deň Zeme. Naše milé pani učiteľky pri príležitosti tohto sviatku pre nás, ale aj pre deti z materskej školy pripravili zaujímavé aktivity. V 1. A triede si zdôraznili dôležitosť vody pre nás ľudí i živočíchov a následne si premietli prezentáciu o žabkách. Na záver vyrobili malé zábavné žabky z kartónu od vajec. V 1. B si najskôr žiaci pozreli prezentáciu na tému: „ Aké dary nám poskytuje naša Zem“ a spoločne s pani učiteľkou diskutovali o tom, ako sa k nej má človek správať a ako ju má chrániť. Spoločne vytvorili obrázok o našej Zemi. Druháci zasa triedili odpad zábavnou formou. Žiaci z 3. ročníka sa spoločne s deťmi z materskej školy venovali výtvarným aktivitám. Vytvorili tak obdivuhodné kartónové lienky. Najstarší žiaci vyrábali predmety z rôzneho odpadového materiálu na tému „Podmorský svet“. Pri tejto práci použili plastové fľaše, z ktorých vznikli krásne chobotnice, mušle a rybičky. Svojou aktívnou účasťou a prístupom k jednotlivým činnostiam sme dokázali, že aj nám na našej Zemi a jej pokladoch záleží. Zároveň si uvedomujeme, aké cenné dary nám poskytuje naša Zem.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Otvorené hodiny pre rodičov

V dňoch od 25. do 28. 04. 2016 vládla na našej škole zvláštna atmosféra. Deti prichádzali na vyučovanie vysmiate a natešené, pretože zasadli do školských lavíc spolu so svojou mamou alebo otcom. Rodičia takýmto spôsobom mohli v každej triede sledovať svoje ratolesti pri učení. Deti na vyučovaní predviedli svoje vedomosti a zručnosti pri práci na interaktívnej tabuli i s tabletmi. Všetci vynaložili veľkú námahu, aby dokázali, akí sú v škole šikovní. Rodičia si zas radi zaspomínali na svoje školské časy a usúdili, že sa toho veľa zmenilo.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Vyhodnotenie zberu papiera

V mesiaci apríli sa na našej škole opäť uskutočnil zber papiera. Vynaloženým úsilím žiakov, rodičov, starých rodičov a všetkých priateľov školy sa podarilo vyzbierať 7 ton zberového papiera. Usilovní žiaci školy boli podľa množstva odovzdaného papiera odmenení vecnými a sladkými cenami. Z jednotlivcov sa podarilo najviac vyzbierať Emke Králikovej zo 4. A triedy, ktorá tak dopomohla k celkovému víťazstvu svojho kolektívu. Za prvenstvo v zbere si tak vyslúžili sladkú odmenu v podobe torty. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou snahou a húževnatosťou v zbere papiera podporili dobrú myšlienku ako šetriť lesy a zároveň aktívnym zberom vynaložili úsilie pomôcť škole. Víťazom blahoželáme a za zapojenie sa do súťaže v zbere papiera ďakujeme.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Výchovný koncert

Mesiac máj sme začali environmentálnym programom Živá voda, ktorý bol tentoraz venovaný ochrane vody a prírody. Veselé piesne o vode nám hrali a spievali dvaja profesionálni hudobníci. Často sme sa k melodickým pesničkám pripojili aj my v sále kultúrneho domu. Popritom sme sledovali zaujímavú videoprojekciu a občas sme súťažili. A všetky správne odpovede boli odmenené sladkými maličkosťami. Takže sme sa pobavili aj poučili, a preto ďakujeme za výborný výchovný koncert hudobnej skupine Amos.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Návšteva MŠ v 1. ročníku

Tri dni pred zápisom sme v prváckych triedach privítali predškolákov z Materskej školy Malinka. Smelí prváci predviedli mladším kamarátom, ako sa naučili čítať, písať či počítať. Pochválili sa svojimi učebnicami, pracovnými zošitmi a písankami a ukázali, ako vedia pracovať s interaktívnou tabuľou. Ale ani naši hostia sa nedali zahanbiť. Odvážne sa hlásili, múdro odpovedali na otázky, s prvákmi si zaspievali i zacvičili. Prezreli si i počítačovú učebňu a vyskúšali si, ako sa im bude sedieť v školských laviciach. Potešili nás i peknými, vlastnoručne vyrobenými darčekmi. Veľmi sa na našich budúcich prváčikov tešíme.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Zápis do 1. ročníka

Dňa 15. 4. 2016 bola u nás v škole slávnostná atmosféra už od rána. Všetci sme sa totiž pripravovali na radostnú chvíľu, kedy k nám prídu naši budúci kamaráti na zápis do 1. ročníka. Snažili sme sa o peknú výzdobu všetkých priestorov, aby už pri vstupe do budovy opadol strach zo všetkých detí. Veď je veľmi dôležité, aby si uchovali čo najkrajšie prvotné zážitky z nového prostredia, pretože na začiatku budúceho školského roka prídu do školy s úsmevom na tvári a s veľkou radosťou. Všetci predškoláci boli už teraz veľmi šikovní, takže sa môžeme tešiť na ďalších výborných žiakov, ktorí nastúpia do našej školy.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Pracovné vyučovanie v 4.A

Včera sme mali nezvyčajné pracovné vyučovanie. Zariadila nám ho pani Betka Šimonovičová v spolupráci so Zväzom záhradkárov v Malinove. Po prestávke nás na školskom políčku čakali naši hostia, ktorí mali pre nás prichystané záhradné náradie, osevný plán a veľa rôznych semiačok. Počasie nám vyšlo v ústrety a práca na školských políčkach mohla začať. Záhradkári sa nám venovali dve vyučovacie hodiny. V skupinkách sme sa s nimi učili upravovať hriadky, sadiť semiačka a stíhali sme ešte odpovedať aj na mnoho ich otázok pri práci. Niektorí z nás to robili prvý raz, ale nebolo to ťažké. Brali sme to ako hru a dostalo sa nám veľa pochvál. Podarilo sa všetko. Ďalej sa budeme o zeleninu starať, polievať ju a tešiť sa z úrody jahôd, hrachu, mrkvy, šalátu, reďkovky, tekvíc, bôbu, zemiakov, kukurice a slnečníc. Za to všetko ďakujeme záhradkárom, ktorí nás naučili zasa veľa nového..

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Zber papiera

V dňoch 7. a 8. apríla sa naši žiaci zapojili do zberu papiera s vedomím, že recyklovaním druhotných surovín sa šetria lesy, energia a znižuje sa znečisťovanie prostredia. Najviac ich motivovala nielen súťaž o najlepšieho zberača, ale aj získanie sladkej odmeny pre celú triedu. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli hoci aj menším množstvom papiera. Pomohli tým svojej škole a zachránili niekoľko stromov.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Dopravné ihrisko

Zajazdiť si v elektrickom autíčku, na kolobežke či na bicykli počas vyučovania? Aj to je možné, ak do školy príde mobilné dopravné ihrisko a parkovisko pred školou sa zmení na vozovku s križovatkami a semaformi. Ešte nasadiť prilbu a reflexnú vestu a hodina dopravnej výchovy sa môže začať. Najskôr sme si s pánom inštruktorom zopakovali dopravné značky i svetelnú signalizáciu a vyskúšali správne prechádzanie cez priechod pre chodcov. Potom sme si už mohli vziať dopravné prostriedky a jazdiť po vozovke. Dodržať všetky predpisy nebolo jednoduché, a tak si niektorí vyslúžili i pokutu. Všetko, čo sme sa na dopravnom ihrisku naučili, nám pomôže bezpečne sa správať v skutočnej premávke.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Popoludnie s knihou v 1. ročníku

V rámci projektového dňa "Popoludnie s knihou v 1. ročníku" deti v ŠKD mali možnosť vidieť známu rozprávku "O repe" v netradičnom podaní. Prekvapila nás nepočujúca herečka Ivica Tichá, ktorá nám celý príbeh vyjadrila formou pantomímy. Samozrejme, nechýbala ani komunikácia s deťmi posunkovou rečou. I keď sa deti prvýkrát stretli s takouto herečkou, nebáli sa hovoriť, rýchlo sa učili nové znaky dorozumievania a používanie mimiky. Nakoniec mali všetci možnosť predviesť svoje herecké schopnosti, pretože si zahrali v kostýmoch úlohy jednotlivých postáv. Všetci sme sa výborne pobavili. Zistili sme, že i hrou tela a hlavne bez hluku sa vieme zabaviť. Deti odchádzali domov s úsmevom na tvári.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Noc s knihou pod hlavou

Keď v škole utíchol bežný denný ruch a triedy už zívali prázdnotou, pod vedením p. vychovávateliek sa priestory školy zmenili na tajomný zámok plný dobrodružstiev. Vstup sem mali povolený iba nebojácne deti, ktoré so svojou dobrou náladou a nadšením mohli odkrývať tajomstvá zámku. Po ubytovaní sa v komnatách nasledovalo čítanie príbehu počas dobrodružnej noci. Množstvo pútavých lekcií z dramatickej výchovy sa deti mali možnosť naučiť v prítomnosti hosťa z Prahy - lektorky MgA. Denisy Tchelidze, ktorá všetkých zaujala technikami dramatickej výchovy. Čas rýchlo ubiehal a hladné brušká museli byť posilnené dobrotami od mamičiek. Nechýbala ani nočná úloha. Po jej náročnom splnení sme sa s knihou pod hlavou uložili v komnatách zámku na nočný spánok, kde sa nám od únavy postupne zatvárali očká a ponorili sme sa do hlbokého sna.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

V jedno marcové popoludnie si v školskom kole naši žiaci zmerali sily v prednese poézie a prózy. Vypočuli sme si zaujímavé ukážky zo slovenskej a zahraničnej literatúry. Niektoré boli poučné, iné nás zasa pobavili svojim vtipným obsahom. Všetci súťažiaci boli za svoje smelé výkony odmenení sladkosťami a najlepší získali aj diplomy. A tu sú výsledky: 1. kategória - poézia: 1. miesto: Terézia Pócsová, 2. miesto: Laura Gibalová, 3. miesto: Vivienne Kyjovská, Jakub Kromka. 1. kategória - próza: 1. miesto: Dáša Grambličková, 2. miesto: David Ozaj, 3. miesto: Nicole Psársky, Nina Mazánová

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Exkurzia v Národnej banke Slovenska

Počas dvoch marcových dní nás autobus priviezol rovno k Národnej banke Slovenska, v ktorej sme mali dohodnutú zaujímavú exkurziu. Prekvapila nás už samotná budova, lebo má 33 poschodí a patrí medzi najvyššie v Bratislave. Na mieste už na nás čakali tety asistentky, ktoré sa nám venovali po celý čas. Najprv sa s nami rozprávali, čo všetko vieme o peniazoch a bankovníctve. Potom sme si aj zasúťažili a tí najšikovnejší získali pekné vecné darčeky. V ďalšej časti exkurzie sme si mohli pozrieť vitrínky plné bankoviek a mincí. Zaujímavosti na nich sme sledovali pod lupou a na záver sme si dokonca vlastnými rukami vyrazili po jednej minci, ktorú sme si vzali na pamiatku domov. Tu sme sa dozvedeli množstvo informácií hlavne o eurách. Bola to pre nás veľmi poučná návšteva, pretože množstvo nových poznatkov o bankovkách sú pre dnešný život dôležité nielen pre dospelých, ale aj pre nás – deti.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Hvezdáreň Hurbanovo

V jeden marcový deň sme museli vstávať o čosi skôr ako v iné pracovné dni. Nebol to však pre nás žiadny problém, pretože sme sa veľmi tešili na výlet. Pred školou nás čakal autobus, ktorý nás zaviezol do Hvezdárne v Hurbanove. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo, niektorí z nás si trošku aj pospali. Keď sme dorazili na miesto, naša exkurzia začala premietaním celej histórie vzniku tejto hvezdárne. Potom nás zaviedli do planetária, kde sme si mohli podrobne prezrieť jednotlivé súhvezdia prostredníctvom projekčnej plochy. Sledovali sme hlbiny vzdialeného i blízkeho vesmíru v digitálnej kvalite. Videli sme zaujímavosti Slnečnej sústavy. Na záver nám ukázali veľký ďalekohľad, ktorým sa dá pozorovať obloha. Veľmi sa nám na tomto výlete páčilo a naučili sme sa opäť niečo nové.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Karneval v ŠKD

Fašiangy sa tradične nesú v znamení plesov a karnevalov. Inak tomu nebolo ani v našej škole. Naše deti sa premenili na rozprávkové, filmové a fantazijné bytosti. Nechýbali princezné, víly, strašidlá, tanečníčky, piráti a iné postavy. Tohtoročné masky zaujali nielen svojou farebnosťou, ale aj originalitou. Aj pani vychovávateľky zmenili svoju podobu. Na veľkolepú zábavu prišli prestrojené na "Pata a Mata" a z veľkých nákupov dorazili aj celebrity "Luky a Cuky". Pozorným očiam porotcov neunikli pri prehliadke masiek najkrajšie a najpútavejšie kostýmy, ktoré odmenili zaujímavými cenami. Všetky masky sa veselo zabávali v sprievode šaša a úsmev na tvári naozaj nechýbal nikomu.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Polročné športové popoludnie v ŠKD

Keďže nám počasie veľmi neprialo, polročné zábavy spojené s vyhodnotením práce v ŠKD sme uskutočnili v telocvični. Deti športovali, súťažili v netradičných disciplínach. Bola to naozaj veľká zábava. Veď lozenie s loptou po štyroch, futbal s PET fľašou, či posúvanie lopty hlavou k méte nie je také jednoduché. Všetky deti sa pri tom poriadne zapotili. Po ukončení športových disciplín nasledovalo vyhodnotenie aktivity, správania, usilovnosti v jednotlivých oddeleniach za 1. polrok. V každom boli odmenení traja najlepší, čo bude dobrou motiváciou pre ostatné deti v 2. polroku. Veď ten sa práve začal. Všetci budú pracovať ako usilovné včielky, aby na konci roku bolo tých najlepších čo najviac.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Divadelné predstavenie "Čin-čin"

Ktože by nepoznal nezbedného vrabčiaka Čima a jeho krásnu žienku Čin? Veď príbeh ich vrabčej lásky sprevádza celé generácie rodičov a detí. I my sme sa v stredu 3.2. 2016 vybrali do divadla na Malú scénu v Bratislave, kde sme mohli prežívať rozšantené detstvo Čima, jeho dospievanie a vohľady u milej Činky. Veselo sme sa zabávali a smiali nad trampotami pri stavbe domu „rodinného hniezda” až po narodenie detičiek – vrabčiatok. Tak, ako v každej rozprávke, i tento príbeh sa skončil šťastne. A my sme sa v dobrej nálade vrátili späť do školy, kde sme si o zážitkoch ešte dlho „čvirikali“.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Staráme sa o vtáčiky v ŠKD

V zimnom období naše deti nezabúdajú ani na vtáčiky. V ŠKD pre ne vyrobili pekné kŕmidlá, ktoré rozvešali po stromoch na školskom dvore. Naplnili ich rôznymi dobrotami, za ktorými denne do búdok prilietajú rôzne vtáčiky. Takisto sa v zime staráme aj o naše rybky v jazierku. Tie síce netreba v tomto ročnom období prikrmovať, ale je potrebné im zabezpečiť prívod vzduchu pod ľadom. Opatrne, aby sme nespadli do jazierka, sme im urobili malé otvory na hladine. Život na školskom dvore i v zimnom období neutícha, pretože aj z takejto práce máme veľkú radosť.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Fašiangy

Po sviatkoch vianočných k nám zavítali Fašiangy. Toto obdobie je späté so zábavami, karnevalmi a maskami. Do ich výroby sa pustli všetky deti v oddeleniach ŠKD. Nesmeli chýbať ani tradičné šišky, ktoré vlastnoručne upiekli tí najstarší - štvrtáci. Ich vábivá vôňa sa niesla celou školou. Krútila noštekmi všetkých prítomných v škole. Samozrejme, že ich ochutnali aj ostatní kamaráti v oddeleniach. Výbornú chuť šišiek ocenili veľkou chválou. Toto obdobie radosti a veselosti aj my zavŕšime karnevalom, na ktorý sa už všetci veľmi tešíme.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Vianočné posedenia v triedach

V posledný školský deň v roku 2015 - 22. 12. sme prežili krásne vianočné dopoludnie. V každej triede svietil vyzdobený stromček, pri ktorom si posedeli žiaci a pochutnali si na dobrých koláčikoch, obložených chlebíčkoch, či vianočnom punči. Príjemnú vianočnú atmosféru si všetci navodili spievaním kolied, ktoré sa ozývali celou školou. K stromčeku neodmysliteľne patria i darčeky. Žiaci sa nimi navzájom prekvapili vo svojich triedach. Tento vianočný poldeň ukončili žiačky zo speváckeho zboru, ktoré nám predviedli krátky vianočný koncert. S výbornou náladou sme odišli domov na prázdniny.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Výchovný koncert

Keď sa blížia Vianoce, našou školou sa ozývajú spevy žiakov vo všetkých triedach. Všetci majú dobrú náladu, úsmevy na tvárach. K tejto atmosfére sa pridala aj hudobná skupina Amos, s ktorou sme sa výborne zabávali na ich výchovnom koncerte. Zaspievali nám tradičné, ale aj moderné vianočné piesne z celého sveta. Dozvedeli sme sa, ako tieto sviatky trávia deti v iných krajinách. Najznámejšiu pieseň "Tichú noc" sme si vypočuli v niekoľkých jazykoch. Celé vystúpenie bolo sprevádzané aj projekciou, čím bolo pre nás ešte zaujímavejšie. Najodvážnejší žiaci sa zapojili aj do malého kvízu a za správne odpovede boli odmenení drobnými cenami. Bola to skvelá predvianočná atmosféra.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Vianočné trhy

O tom, že napiecť dobrú a chrumkavú vianočku je skutočné umenie, sa presvedčili aj naši žiaci pri prípravách na tohtoročné vianočné trhy. Starší žiaci miesili, vaľkali a plietli cesto, ktoré potom aj upiekli. Ich mladší kamaráti vianočky balili, vyrábali menovky, aby sa konečný výrobok aj s priloženým receptom mohol predávať. Keďže k vianočnej atmosfére nepochybne patria sviečky, naše šikovné deti vyrobili aj krásne čipkované svietniky, ktoré patria na vianočný stôl. Do predaja výrobkov na trhoch sa zapojili i mnohí rodičia. Napiekli rôznorodé vianočné pečivo, vyrobili zaujímavé výrobky. Odmenou za usilovnú prácu bol pre všetky deti Mikuláš. Samozrejme, neprišiel naprázdno. Priniesol veľkú kopu darčekov, ktorými obdaril všetky dobré deti.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Divadlo "Zlatá rybka"

Dňa 3. decembra nás v škole prekvapili darčekom od Mikuláša. Bol nezvyčajný, pretože sme okrem sladkostí dostali i možnosť vidieť rozprávku O zlatej rybke z produkcie divadla Clipperton. Herci nám predstavili príbeh o rybárovi, ktorý jedného dňa ulovil obrovskú, no najmä zlatú rybku, ktorá splnila jeho želanie. Rybár Santiago bol človek skromný, no jeho žena zasa hašterivá, nespokojná a nenásytná. Humorne ladený príbeh odohrávajúci sa v súčasnosti nás pobavil, ale aj poučil o tom, že skutočným bohatstvom každého človeka je priateľstvo. Také, aké vzniklo medzi zlatou rybkou a rybárom Santiagom.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Projektový deň "Jesenná streda"

Jeseň - ročné obdobie plné farieb, rozmanitého počasia a príprav na zimu. Jej pestrosť sme si pripomenuli už tradičným projektovým dňom "Jesenná streda". Prváci a druháci počítali jesenné príklady, na slovenčine pomáhali robiť zásoby lesným zvieratkám. Starší žiaci si rzšírili svoje poznatky o jeseni prostredníctvom prezentácií. Všetci sa tešili na vyhodnotenie jesenného zberu papiera. Vyzbierali sme rekordných viac ako 6 ton tejto druhotnej suroviny. Najlepších zberačov tried čakali hodnotné ceny a najúspešnejšiu triedu veľká torta. Z celkového víťazstva sa tešili naši najstarší žiaci - štvrtáci. Svoje chvíle slávy si pred všetkými spolužiakmi užili aj desiati úspešní riešitelia celoslovenskej informačnej súťaže iBobor. Všetkým oceneným v tento pekný deň gratulujeme.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Moja obec, projektový deň

Opäť sa ukázalo, že našim deťom nechýba kreativita a šikovnosť. Odzrkadlilo sa to v ich prácach k projektovému dňu Moja obec. Výsledkom ich snahy boli krásne pohľadnice vyrobené prváčikmi, fotokoláže druhákov, poučné projekty tretiakov a nápadité selfie obrázky štvrtákov. Významnou súčasťou tohto projektu bola návšteva niektorých detí u pani starostky na obecnom úrade. Spoločne sa porozprávali o živote v našej obci. Pani starostka ich pochválila za pekné práce a svoje dojatie neskrývala pri odovzdaní megapohľadnice s namaľovaným obecným kostolom, ktorú pre ňu deti vyrobili. Po spoločnom fotení ich potešila zasa ona sladkou odmenou.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Beseda so spisovateľom

O tom, ako snívať a plniť si sny, nám prišiel porozprávať do ŠKD spisovateľ Braňo Jobus. Prezradil nám veselé príbehy z jeho kníh, ktoré deti pozorne počúvali so zatajeným dychom. Sám autor im aj zaspieval vtipné pesničky, na ktorých sa všetci pobavili. Prezentácia kníh bola spojená aj s predajom, takže sa naša knižnica obohatila o nové tituly. Ujo spisovateľ vo všetkých svojich knihách vyzdvihuje dobro, priateľstvo a obetu, ktoré sú kľúčom k šťastnému životu každého z nás. Jeho postavy majú zábavné mená a veľakrát sa ocitnú v nečakaných situáciách plných vzrušenia a fantázie. Už teraz sa tešíme na spoločné čítanie týchto zaujímavých príbehov.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Tenisová škola

V tomto školskom roku sme hodiny telesnej výchovy spestrili netradičným športom - tenisom. Pod vedením skúseného trénera sa naši žiaci oboznámili s prvotnými zručnosťami tejto hry a naučili sa rozlišovať aj základné tenisové pojmy. Našou snahou nebolo len zatraktívniť hodiny telesnej výchovy, ale najmä prispieť k zvýšenému záujmu žiakov o tento predmet. Veríme, že tenis sme využili ako vhodnú zábavnú hru pre rozvoj pohybových zručností, fyzickej výkonnosti a koordinačných schopností každého žiaka našej školy. Hodiny boli naozaj pestré a boli výborným motivačným prostriedkom k zdravej súťaživosti a získaniu pozitívnych postojov k pohybovým aktivitám našich žiakov.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Stretnutie čarodejníc

Babské ucho, smola sadze, nech tu krepčí ten, kto vládze. Toho, čo je lenivec, posadíme hneď za pec! Hady, žaby, vretenice vyženieme do temnice. Biela, čierna mágia, nech si v hrnci zavýja. Nechceme tu temné sily, iba by nám zle robili. My si však len želáme, nech celý rok pohodu máme!

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetín

Krásna jeseň ukázala svoju paletu farieb a SOŠ záhradnícka v Malinove opäť vyhlásila súťaž v aranžovaní z prírodného materiálu. Tohtoročnou témou bol jesenný ježko. Dve žiačky našej školy, Laura Simonová a Nina Mazánová zo IV. A triedy, sa pod vedením pani vychovávateľky na túto súťaž dôkladne pripravovali. V silnej konkurencii však smelo zabojovali a dostavil sa aj úspech. Veľká snaha dievčat bola ocenená 1. miestom pre Lauru a cenu riaditeľa získala zasa Ninka. Obidvom dievčatám i pani vychovávateľke k úspechu blahoželáme!

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Ovocno-zeleninový týždeň v 1.A a 1.B triede

V týždni od 12. do 16. októbra sa v našej škole šírila vôňa ovocia a zeleniny. Žiaci prvých ročníkov si pripomenuli ich nesmierny význam pre zdravý život človeka. Pani učiteľky preto vyhlásili v tomto termíne súťaž o najkreatívnejšiu desiatu. Každý usilovne tvoril spoločne s rodičmi zaujímavé dobroty - figúrky zvierat, zábavné postavičky, dopravné prostriedky, šaláty či koláčiky. Počas desiatovej prestávky si na nich po spoločnom vyhodnotení napokon všetci pomaškrtili. Celotýždňová súťaž sa skončila sladkou odmenou pre každého, kto na zdravú ovocno-zeleninovú desiatu nezabudol. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí túto našu cestu za zdravím podporili.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Európsky deň jazykov

Počas tohto dňa sa našou školou ozývala vrava žiakov v rôznych jazykoch. Veď predsa sa učíme anglicky, nemecky i talinsky a máme i takých žiakov, ktorí nám predstavili i jazyky iné - maďarčinu, češtinu a čínštinu. Každá reč je niečím zaujímavá a keď sa ju učíme, vieme sa dohovoriť s ľuďmi i za hranicami nášho štátu. Je to veľmi dôležité, aby sme sa v jednotlivých jazykoch stále zdokonaľovali, lebo nikdy nevieme, v ktorej krajine sa po skončení štúdií ocitneme. A ktorý jazyk sa nám páčil najviac? Ťažko povedať. Všetky boli pekné a určite sa z nich naučíme aspoň tie najpotrebnejšie slová, aby sme sa v susedných štátoch dohovorili.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Mliečny týždeň

V mesiaci septembri si každoročne v našej škole pripomíname, aké dôležité je pre naše zdravie mlieko a syry. Počas celého týždňa sme skonzumovali mliečnych výrobkov oveľa viac ako inokedy, lebo sme v každej triede súťažili o "najväčšieho konzumanta" mlieka a mliečnych výrobkov. Počas projektového dňa sme si pozreli zaujímavú reportáž o spracovaní mlieka, robili sme pekné projekty o výrobkoch, zasúťažili sme si vo vedomostných kvízoch. Záver celého mliečneho týždňa skončil vyhodotením súťaže a pre všetkých výhercov čakala sladká odmena - čokoláda, ako inak, mliečna.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Európsky deň jazykov v ŠKD

Aj takýto deň sa dá osláviť športovo. Zahrali sme si futbal s medzinárodným obsadením hráčov, ktorých sme, samozrejme, povzbudzovali v ich rodnom jazyku. Preto mohol byť každý na chvíľu Talianom, Čechom, Maďarom či Nemcom. Správne zorganizované podujatie musí mať aj kvalifikovaný personál, preto nechýbali ani zdravotníci, hasiči, roztlieskavačky, ba dokonca i športový tréner, ktorý bol našim hosťom. Deti sa svojich úloh zhostili naozaj zodpovedne a určite si z tohto pekného popoludnia odniesli veľa zážitkov a nových slovíčok z rôznych jazykov.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Mliečny deň v ŠKD

O tom, aké je mlieko prospešné nášmu zdraviu, sme sa snažili opäť presvedčiť v ŠKD aj tento rok. Spojením športu, vedomostného kvízu či zábavných aktivít sme sa spoločne namotivovali k zdravým stravovacím návykom. Deti si najprv zabehali okolo mliečnych kartónov, potom zostavovali mliečny jedálny lístok, snažili sa nájsť správne odpovede na otázky o mlieku a mliečnych výrobkoch. A aby bolo celé popoludnie veselé a zábavné, každé oddelenie si vytvorilo svojho mliečneho maskota. Na olovrant sme sa spoločne ponúkli chlebíkom s mliečnou nátierkou a syrom, ktoré pripravili pani vychovávateľky. Veríme, že mlieko zostane aj naďalej chutnou a zdravou súčasťou nášho každodenného života.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .


Slávnostné otvorenie školského roka

Po nesmierne horúcom lete sme sa opäť stretli v stredu 2. septembra pred školou na slávnostnom otvorení školského roka. Tentoraz to bolo naozaj v rekordnom počte 103 žiakov a 16 zamestnancov školy. Najviac sa iste tešili prváci, ktorí už netrpezlivo čakali na okamih stretnutia so spolužiakmi a pani učiteľkami. Všetci pekne vyobliekaní a nastúpení pred kultúrnym domom sme si pozorne vypočuli príhovor pani riaditeľky a pani starostky. Po krátkom programe starších žiakov sme sa v triedach zvítali s triednymi učiteľkami a vychovávateľkami. Všetci si spoločne prajeme, aby aj ďalší školský rok bol pre nás vydarený a úspešný.

. . . . pozrieť si celú galériu . . . .

 

HLAVNÁ STRÁNKA   |   ŠKD   |   GALÉRIA FOTOGRAFIÍ   |   ZVEREJŇOVANIE   |   KONTATY
Základná škola, 1 - 4. ročník, Školská 11, 900 45 Malinovo
Stránku vytvorila firma EasyTech s.r.o. ©,

Rank SKPodpor!  |  Google PageRank

Čo Vám ponúkame ? Školu otvorenú širokej verejnosti, ktorá sa vo svojom školskom vzdelávacom programe riadi mottom: „Naše srdce patrí deťom“. Priateľské, útulné a bezstresové rodinné prostredie v samostatných triedach pre každý ročník s maximálnym počtom žiakov 15 - 20. V našej škole každé dieťa zažije úspech a získa zdravé sebavedomie. Individuálny prístup k deťom nadaným, ale aj k deťom s poruchami učenia. O vaše dieťa sa stará kvalifikovaný kolektív pedagogických pracovníkov od 6,15 do 17,00 hod podľa vašich požiadaviek. V rámci kontinuálneho vzdelávania učiteľov je škola zapojená do projektu „Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov“. Vo vyučovacom procese využívame alternatívne formy a metódy učenia (integrované tematické vyučovanie a škola hrou). Výučba anglického jazyka a informatickej výchovy od 1. ročníka. Škola a triedy zariadené modernou počítačovou technikou (2 samostatné počítačové učebne, jedna kmeňová trieda s 5 počítačmi, 2 triedy s dataprojektorom, 1 trieda s interaktívnou tabuľou, prístup na internet vo všetkých miestnostiach školy). Škola vybavená novým moderným školským nábytkom. Školský klub detí s bohatou ponukou športových, umeleckých, vzdelávacích a prírodovedných aktivít. Možnosť navštevovať popoludní priamo v škole záujmové krúžky Minihádzaná, Šikovníček, Nemecký jazyk, Mladí vedci, Hravá Taliančina i krúžky v spolupráci s Centrom voľného času v Malinove. Rôzne školské akcie a výlety v spolupráci s rodičmi: Deň otvorených dverí pre predškolákov a ich rodičov, Deň starých rodičov, divadelné predstavenia a výchovné koncerty, zber papiera, Vianočná besiedka, Deň detí, oslava Dňa rodiny, a pod. Projektové dni v rámci vyučovania i popoludňajšej činnosti v ŠKD: Deň Zeme, Deň mlieka, Deň ovocia a zeleniny, Svetový deň jazykov, čitateľská gramotnosť a pod. Preventívne programy v každom ročníku v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Senci. V rámci školského vzdelávacieho programu týždňový pobyt v škole prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka a absolvovanie plaveckého výcviku pre všetkých záujemcov. Škola získala grant v projekte Zelená škola, ktorý využila na vybudovanie školského jazierka a bylinkovej špirály. Škola je zapojená do ďalších projektov: Záložka do knihy spája školy, projekty v rámci rozvoja environmentálnej výchovy. Úzka spolupráca školy s Materskou školou v Malináčik, s obcou a s organizáciami v obci. Šikovné a talentované detí sa umiestňujú v okresných a krajských kolách súťaží a olympiád zo slovenského jazyka, matematiky, výtvarnej výchovy, telesnej výchovy a spevu. V škole je vytvorené Občianske združenie Malináčík, ktoré podporuje finančnú stránku školy. Veríme, že pri výbere školy pre Vaše dieťa sa správne rozhodnete a zvážite všetky výhody a možnosti, ktoré Vašim deťom ponúka naša škola. Radi Vás privítame!